Hyökännummi

Hyökännummi

on asuinalueena osa Ohkolan kylään, ja sijaitsee aivan Tuusulan rajan kupeessa. Hyökännummi on Mäntsälän eteläisin taajama, joka on kehittynyt vauhdilla viimeisen parinkymmenen vuoden aikana. Asuinalue on pääosin omakotiasutusta, jossa asuu paljon lapsiperheitä. Alue on luonnonläheinen, talvisin Ohkola-Hyökännummi tarjoaa hyvät hiihtomahdollisuudet, ja kesäisin voi tehdä kävelyretkiä kauniissa Porakallion metsässä.

Lapsille ja nuorille on pyritty järjestämään toimintapaikkoja. Esimerkiksi seurakunnan kerhotalolla järjestetään viikoittain iltapäivä- ja perhekerhoja, sekä perjantaisin Hyökännummen asukasyhdistyksen järjestämiä nuorisoiltoja. Julkisina palveluina alueelta löytyy Hyökänummen alakoulu sekä Hyökännummen ja Saviahon päiväkodit. Päivähoidon palveluita täydentävät perhepäivähoitajat ja ryhmäperhepäivähoito Pikkuhukka.

Hyökännummella toimii Hyökännummen Asukasyhdistys ry, joka pyrkii kehittämään Hyökännummen taajamaa ja satsaamaan Hyökännummen asukkaiden asuinviihtyvyyteen.

 

Hyökänas yh logonummen Asukasyhdistys Ry

on perustettu joulukuussa vuonna 1990. Yhdistyksen tarkoitus on kehittää Hyökännummea asuinalueena ja edistää sen asukkaiden yhteenkuuluvuutta. Yhdistys toimii virallisena keskustelukanavana asukkaiden ja Mäntsälän kunnan välillä. Toimintamuotoja ovat julkiset keskustelutilaisuudet kokousten yhteydessä sekä ehdotusten ja alotteiden tekeminen Mäntsälän kunnalle. Yhdistys tekee yhteistyötä Hyökännummen koulun ja Mäntsälän seurakunnan kanssa. Muita yhteistyötahoja ovat Ohkolan kylätoimikunta, Arolan-Jokelanseudun kyläyhdistys, Ohkolan nuorisoseura sekä Hyökännummen vanhempaintoimikunta.  Yhdistyksellä on kaksi sääntömääräistä kokousta vuodessa ja hallitus kokoontuu n. 5-6 kertaa vuodessa. Hallitukseen kuuluu vuonna 2019 kahdeksan jäsentä.

 

Nuortenillat Hyökännummella

Hyökännummen asukasyhdistys ry on järjestänyt seurakunnan kerhotalolla 4-6 luokkalaisille nuorteniltoja kerran kuussa perjantai-iltaisin. Mäntsälän kunta on antanut rahallista tukea nuorteniltojen järjestämiseen, ja nuorille on hankittu mm. pelejä sekä iltapalatarvikkeita. Nuoria on ollut mukana jopa 20, joten kysyntää illoille on. Iltojen järjestäminen on toiminut vapaaehtoisperiaatteella, ja iltojen jatkuvuus on erittäin epävarmaa, koska tarvitsemme lisää vapaaehtoisia aikuisia iltoja järjestämään. Toivommekin, että erityisesti ne vanhemmat, joiden lapsia nuorisoilloissa käy, osallistuisivat ainakin kerran syksyllä ja kerran keväällä valvontarinkiin mukaan. Ota yhteyttä Helena Riiholaan p. 040 752 7479 tai Kirsi Malmiin p. 040 585 7484, jos sinulta liikenee vaikka yksi perjantai-ilta syksyn/kevään aikana.

 

Risunkeräys 

Asukasyhdistys järjestää keväisin ja syksyisin risunkeräyksen, jonne Hyökännummen asukkaat voivat tuoda risuja omasta pihasta. Risunkeräys järjestetään keväisin ja syksyisin Ohkolantiellä bussivarikon vieressä. Paikalle ei saa tuoda lauta-, puu- eikä haravointijätettä, risut menevät suoraan hakkeeksi.